Polityka prywatności

Data wejścia w życie: luty 21, 2019

LUZ Digital Inc („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje stronę https://en.luz.vc/ (zwaną dalej „Usługą”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępnych z https://en.luz.vc/

Definicje

 • Usługa

  Serwis jest stroną https://en.luz.vc/ obsługiwaną przez LUZ Digital Inc

 • Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

 • Dane użytkowania

  Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Ciasteczka

  Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

 • Kontroler danych

  Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala, do jakich celów i w jaki sposób dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

  Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.

 • Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)

  Data Processor (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

  Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług, aby efektywniej przetwarzać dane.

 • Temat danych (lub użytkownik)

  Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Telefon
 • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana ("Dane o użytkowaniu"). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

LUZ Digital Inc wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna LUZ Digital Inc do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

LUZ Digital Inc może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie jest w naszych uzasadnionych interesach i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

LUZ Digital Inc zachowa Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

LUZ Digital Inc zachowa również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane do - i utrzymywane na - komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w których przepisy o ochronie danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Kanadą i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przesyłamy dane, w tym dane osobowe, do Kanady i przetwarzamy je tam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

LUZ Digital Inc podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i że żadne dane osobowe nie zostaną przekazane organizacji lub krajowi, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Transakcja firm

Jeśli LUZ Digital Inc bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przeniesione. Powiadomienie zostanie przekazane przed przekazaniem Danych osobowych i podlega innej Polityce prywatności.

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach LUZ Digital Inc może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

LUZ Digital Inc może ujawniać Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • W celu ochrony i obrony praw lub własności LUZ Digital Inc
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Nasze zasady dotyczące sygnałów "Nie śledź" w ramach California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track ("DNT"). Nie śledź to ustawienie, które możesz ustawić w swojej przeglądarce, aby informować strony internetowe, których nie chcesz śledzić.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. LUZ Digital Inc dąży do podjęcia rozsądnych kroków w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia korzystania z Danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Państwa temat. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.

 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.

 • Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.

 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, w którym LUZ Digital Inc polegało na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Google poświęconą prywatności i warunkom: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Mixpanel

  Mixpanel jest dostarczany przez Mixpanel Inc.

  Możesz uniemożliwić Mixpanel wykorzystywanie twoich informacji do celów analitycznych przez rezygnację. Aby zrezygnować z usługi Mixpanel, odwiedź tę stronę: https://mixpanel.com/optout/

  Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzaju informacji gromadzonych przez Mixpanel, odwiedź stronę Warunki korzystania z Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/

Remarketing behawioralny

LUZ Digital Inc korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy stosujemy pliki cookie w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszym serwisie.

 • Reklamy Google (AdWords)

  Usługa remarketingowa Google Ads (AdWords) jest świadczona przez Google Inc.

  Możesz zrezygnować z Google Analytics w celu wyświetlania reklam i dostosować reklamy w Sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

  Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Google poświęconą prywatności i warunkom: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Remarketing w Bing Ads

  Usługa remarketingowa Bing Ads jest świadczona przez firmę Microsoft Inc.

  Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Bing Ads, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

  Więcej informacji na temat praktyk i zasad ochrony prywatności firmy Microsoft można znaleźć na stronie Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • Twitter

  Usługa Twitter Remarketing jest świadczona przez Twitter Inc.

  Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Twitterze, wykonując ich instrukcje: https://support.twitter.com/articles/20170405

  Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce prywatności Twittera, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://twitter.com/privacy

 • Facebook

  Serwis remarketingowy Facebook jest dostarczany przez Facebook Inc.

  Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę ​​stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami z Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook przestrzega zasad samoregulacji dla internetowych reklam behawioralnych ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz także zrezygnować z Facebooka i innych firm uczestniczących za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub Europejski Interactive Interactive Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/lub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności na Facebooku, odwiedź politykę danych na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Pinterest

  Serwis remarketingowy na Pintereście jest obsługiwany przez Pinterest Inc.

  Możesz zrezygnować z reklam opartych na Pinterest, włączając funkcję "Nie śledź" swojej przeglądarki internetowej lub postępując zgodnie z instrukcjami na Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

  Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach dotyczących prywatności i politykach Pinteresta, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

 • AdRoll

  Usługa remarketingowa AdRoll jest świadczona przez Semantic Sugar, Inc.

  Możesz zrezygnować z remarketingu AdRoll, odwiedzając tę ​​stronę internetową AdRoll Preferencje reklamowe: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk związanych z prywatnością AdRoll, odwiedź stronę internetową Polityki prywatności AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy

Płatności

Możemy świadczyć płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani odbierać danych karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności spełniają standardy ustanowione przez PCI-DSS zarządzane przez Radę Bezpieczeństwa PCI Standard, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American
Express and Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi współpracujemy, to:

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej lat 18. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w tej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • E-mailem: contact@luz.vc
 • Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: https://en.luz.vc/contact-us/