Algemene voorwaarden.

Laatst gewijzigd: februari 21, 2019

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden") bepalen uw relatie met https://en.luz.vc/ website (de "Service") van LUZ Digital Inc ("ons", "wij", of "onze").

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is gebaseerd op uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en alle juridische gevolgen te aanvaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, gebruik de service dan niet.

Aankopen

Als u een product of service wilt kopen die via de Service beschikbaar is gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht hebt om elke creditcard (en) of andere betaalmethode (s) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt juist, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van de Aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk gewenst moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als wordt vermoed dat er sprake is van fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie. We zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het falen van de aankoop om te voltooien, of voor enig verlies of schade die voor u voortvloeit.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Om uitzonderlijke service en nauwkeurigheid te bieden, werken we regelmatig de producten en services van de Service bij.

We kunnen en garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, zoals prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Ondanks onze inspanningen leveren de producten of services die beschikbaar zijn op onze Service mogelijk een fout met betrekking tot de prijs, worden deze onjuist beschreven of zijn deze niet beschikbaar.

We kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over de Service en bij onze advertenties op andere websites.

Wedstrijden, Sweepstakes en promoties

Wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen worden beheerst door regels die los staan ​​van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan een van de promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid na. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

Promoties zijn mogelijk gedurende een beperkte tijd beschikbaar.

Content

Met onze service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar maken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op de Dienst plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door het plaatsen van content op de Service, verleent u ons het recht en de licentie te gebruiken, te wijzigen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren, en deze inhoud te verspreiden op en via de Dienst. U behoudt het even welk en al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie omvat het recht voor ons om uw content beschikbaar voor andere gebruikers van de dienst, die ook uw Content onderwerp kan gebruiken om deze voorwaarden te maken.

U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud is van jou (jij bent de eigenaar) of je hebt het recht om het te gebruiken en schenk ons ​​de rechten en de vergunning als bedoeld in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via de service niet de privacyrechten, publiciteit rechten, auteursrechten, contract rechten of enig ander recht van een persoon te schenden.

Wij behouden ons alle rechten te blokkeren of verwijderen van communicatie of materialen die wij bepalen: (a) beledigend, lasterlijk of obsceen; (B) frauduleus, bedrieglijk of misleidend zijn; (C) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of; (D), beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor ons in onze eigen goeddunken.

U erkent dat, door u te voorzien van de mogelijkheid om user-generated content op de Service te bekijken en te distribueren, we zijn slechts als een passief kanaal voor dergelijke distributie en is geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Dienst niet onderneming .

accounts

Wanneer je een account bij ons te maken, moet u ons informatie verstrekken die juist, volledig en actueel te allen tijde. Gebeurt dit niet, vormt een schending van de voorwaarden, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord of uw wachtwoord is met onze Service of een service van derden.

U gaat ermee akkoord niet om uw wachtwoord bekend te maken aan derden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte is van een inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit of dat is niet legaal beschikbaar voor gebruik, een naam of een handelsmerk die onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of een andere dan jij entiteit zonder de juiste vergunning, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen.

Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Service wordt geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom ("Inbreuk") van een persoon.

Als u een auteursrechthebbende bent of namens iemand bent gemachtigd en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de Service, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen onder de aandacht van "Inbreuk op het auteursrecht" van [Email protected] en neem in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor het onjuist weergeven dat Content inbreuk maakt op uw auteursrecht.

Intellectueel eigendom

De Service en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen of code zijn eigendom van LUZ Digital Inc en worden beschermd door copyright, handelsmerken, database en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag gedeelten van het materiaal uit de verschillende delen van de Service alleen voor uw eigen niet-commerciële gebruik weergeven en kopiëren of downloaden of om een ​​bestelling bij LUZ Digital Inc. te plaatsen. Elk ander gebruik is ten strengste verboden en kan het auteursrecht schenden, handelsmerk en andere wetten. Deze Voorwaarden verlenen u geen licentie voor het gebruik van enig handelsmerk van LUZ Digital Inc of aan haar gelieerde ondernemingen. U gaat er verder mee akkoord geen eigendomskennisgevingen te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen van materialen die u van de Service hebt gedownload.

Links naar andere websites

De Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of beheerd worden door LUZ Digital Inc.

LUZ Digital Inc heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat LUZ Digital Inc niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of services.

Wij raden u aan de voorwaarden en privacy beleid van derden websites of diensten die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen beëindigen of toegang tot onze Dienst onmiddellijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, als je de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden zal overleven beëindiging, inclusief, zonder beperking, eigendom bepalingen, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging, zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk te staken. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om LUZ Digital Inc, haar opdrachtgevers, functionarissen, directeurs, vertegenwoordigers, werknemers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen claims, verliezen, schade, verplichtingen, kosten, acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten als gevolg van uw gebruik van de Dienst; (B) uw schending van een van deze voorwaarden; (C) alles wat u publiceert op of uploaden naar de Dienst; en (d) alle activiteiten met betrekking tot uw account. Dit geldt ook voor nalatig of illegaal gedrag door u, een persoon of entiteit toegang tot de Dienst met behulp van uw account of een dergelijke toegang wordt verkregen via frauduleuze of illegale middelen.

Beperking van aansprakelijkheid

LUZ Digital Inc, haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, directe of indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, waaronder, zonder beperking, economisch verlies, verlies of schade aan elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen die het gevolg zijn van (i) uw toegang tot of gebruik van de Dienst; (ii) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (iii) enig gedrag of inhoud van een derde partij met betrekking tot of in verband met de Service; (iv) alle inhoud die is verkregen van of via de Service; en (v) de ongeoorloofde toegang tot, het gebruik van of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere claim in de wet, ongeacht of wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin is uiteengezet niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Disclaimer en niet-afstand van rechten

LUZ Digital Inc biedt geen garanties, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en bijbehorende technologie. Alle beweerdelijk toepasselijke garanties, algemene voorwaarden zijn uitgesloten, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering, behalve zoals bepaald in de wetten van enige provincie in Canada. In dergelijke gevallen is de provinciale wet van toepassing voor zover nodig.

LUZ Digital Inc haar dochtermaatschappijen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of gebreken worden gecorrigeerd; c) de Service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service zullen aan uw vereisten voldoen.

Als u een van deze Voorwaarden schendt en LUZ Digital Inc ervoor kiest om niet onmiddellijk te handelen, of ervoor kiest om helemaal niet te handelen, heeft LUZ Digital Inc nog steeds recht op alle rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip of in een andere situatie waarin u inbreuk maken op deze voorwaarden. LUZ Digital Inc doet geen afstand van zijn rechten. LUZ Digital Inc is niet verantwoordelijk voor vermeende inbreuken op deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar macht. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen recht op tenuitvoerlegging.

Je mag niet toewijzen, sublicentie of anderszins overdragen van een van uw rechten onder deze Voorwaarden.

uitsluitingen

Zoals uiteengezet, boven, sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Provinciale wetten van Canada kunnen gelden voor bepaalde producten en de dienstverlening.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten in de Provincie Ontario en de Canadese wetgeving, indien van toepassing.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar door een bevoegde rechtbank te zijn, dan de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen en eventuele eerdere overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de Dienst te vervangen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door te blijven om toegang te krijgen of gebruik maken van onze dienst na die wijzigingen van kracht worden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u stoppen met het gebruik van de website en de Dienst.

Contact

Als u nog vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Hoofdmenu