DISCLAIMER

Laatst gewijzigd: februari 21, 2019

De informatie op https://en.luz.vc/ website (de "Service") is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

LUZ Digital Inc neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

LUZ Digital Inc kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. LUZ Digital Inc behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

LUZ Digital Inc garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Hoofdmenu