Penafian

Dikemaskinikan terakhir: Februari 21, 2019

Maklumat yang terdapat pada https://en.luz.vc/ laman web ("Perkhidmatan") adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja.

LUZ Digital Inc tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan atau ketinggalan kandungan dalam Perkhidmatan.

LUZ Digital Inc tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. LUZ Digital Inc berhak membuat penambahan, penghapusan atau pengubahsuaian kepada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

LUZ Digital Inc tidak menjamin bahawa Perkhidmatan itu bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Menu utama