Dasar Privasi

Tarikh kuat kuasa: Februari 21, 2019

LUZ Digital Inc ("kami", "kami", atau "kami") mengendalikan laman web https://en.luz.vc/ (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan").

Halaman ini memberitahu anda mengenai dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti Terma dan Syarat kami, boleh diakses dari https://en.luz.vc/

Definisi

 • Servis

  Perkhidmatan adalah laman web https://en.luz.vc/ yang dikendalikan oleh LUZ Digital Inc

 • Data peribadi

  Data Peribadi bermaksud data tentang individu hidup yang boleh dikenalpasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan lain-lain sama ada dalam milik kita atau mungkin masuk ke dalam simpanan kami).

 • Data Penggunaan

  Data Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • cookies

  Cookies adalah fail kecil yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

 • Pengawal Data

  Pengawal Data bermaksud orang asli atau undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersesama atau bersamaan dengan orang lain) menentukan tujuan yang mana dan cara mana maklumat peribadi, atau akan diproses.

  Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data Data Peribadi anda.

 • Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan)

  Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data.

  Kami boleh menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

 • Subjek Data (atau Pengguna)

  Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat peribadi boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel
 • Nama pertama dan nama belakang
 • Nombor telefon
 • Alamat, Negeri, Provinsi, ZIP / Postal code, City
 • Cookies dan Data Penggunaan

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, pemasaran atau bahan promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang atau semua komunikasi daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau arahan yang diberikan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar.

Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat tentang cara Perkhidmatan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman-halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dibelanjakan untuk halaman-halaman tersebut, unik pengenalpastian peranti dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami memegang maklumat tertentu.

Cookies adalah fail dengan sedikit data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpulkan dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Cookie yang kami gunakan:

 • Sesi Cookies. Kami menggunakan Sesi Cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

LUZ Digital Inc menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk memberikan sokongan pelanggan
 • Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal
 • Untuk memberikan anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang sama seperti yang telah anda beli atau bertanya tentang melainkan jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

Asas Undang-undang untuk Memproses Data Peribadi di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Sekiranya anda dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), asas undang-undang LUZ Digital Inc untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini bergantung pada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana kami mengumpulnya.

LUZ Digital Inc boleh memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu membuat kontrak dengan anda
 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan itu adalah di dalam kepentingan sah kami dan ia tidak diatasi oleh hak anda
 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran
 • Untuk mematuhi undang-undang

Pengekalan Data

LUZ Digital Inc akan mengekalkan Data Peribadi anda hanya selagi diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

LUZ Digital Inc juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk menguatkan keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data ini untuk tempoh yang lebih lama.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke - dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Kanada dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Kanada dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

LUZ Digital Inc akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Transaksi Perniagaan

Jika LUZ Digital Inc terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda boleh dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan menjadi tertakluk kepada Dasar Privasi yang lain.

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Di bawah keadaan tertentu, LUZ Digital Inc mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan Undang-Undang

LUZ Digital Inc boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan keyakinan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta LUZ Digital Inc
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik adalah selamat 100%. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Dasar kami mengenai Isyarat "Jangan Jejaki" di bawah Akta Perlindungan Dalam Talian California (CalOPPA)

Kami tidak menyokong Jangan Track ("DNT"). Jangan Track adalah keutamaan yang anda boleh tetapkan dalam pelayar web anda untuk memaklumkan laman web yang anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan Jangan Jejaki dengan melawat halaman Keutamaan atau Tetapan di pelayar web anda.

Hak Perlindungan Data anda di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Jika anda adalah penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. LUZ Digital Inc bertujuan untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Sekiranya anda ingin dimaklumkan mengenai Data Peribadi yang kami terima tentang anda dan jika anda mahu ia dikeluarkan dari sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data yang berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemaskini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda. Apabila dimungkinkan, anda boleh mengakses, mengemaskini atau memotong pemadaman Data Peribadi anda terus dalam seksyen tetapan akaun anda. Jika anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.

 • Hak untuk pembetulan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan maklumat anda jika maklumat itu tidak tepat atau tidak lengkap.

 • Hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda.

 • Hak sekatan. Anda berhak meminta kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.

 • Hak untuk keupayaan data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan maklumat yang kami ada dalam format berstruktur, mudah dibaca dan biasa digunakan.

 • Hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga berhak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana LUZ Digital Inc bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Pembekal Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analytics

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • google Analytics

  Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang terkumpul untuk kontekstual dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanan sendiri.

  Anda boleh memilih untuk tidak melakukan aktiviti anda pada Perkhidmatan yang tersedia untuk Google Analitis dengan memasang add-on browser opt-out Google Analytics. Tambahan ini menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan.

  Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Mixpanel

  Mixpanel disediakan oleh Mixpanel Inc.

  Anda boleh menghalang Mixpanel daripada menggunakan maklumat anda untuk tujuan analisis dengan memilih keluar. Untuk memilih keluar dari perkhidmatan Mixpanel, sila lawati halaman ini: https://mixpanel.com/optout/

  Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis maklumat yang dikumpul oleh Mixpanel, sila lawati laman Terma Penggunaan Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/

Pemasaran Semula Tingkah Laku

LUZ Digital Inc menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklankan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan memberi iklan berdasarkan kunjungan lalu anda ke Perkhidmatan kami.

pembayaran

Kami boleh menyediakan produk dan / atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Dalam hal ini, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (misalnya pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpul butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang menggunakan maklumat peribadi anda ditadbir oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS seperti yang diuruskan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, MasterCard, Amerika
Ekspres dan Cari. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat.

Pemproses pembayaran yang kami bekerjasama adalah:

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 18 ("Kanak-kanak").

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi dari sesiapa di bawah umur 18. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau notis yang terkenal di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini "tarikh berkesan" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

 • Melalui emel: [E-mel dilindungi]
 • Dengan melawat halaman ini di laman web kami: https://en.luz.vc/contact-us/

Menu utama