Privātuma politika

Spēkā stāšanās datums: februāris 21, 2019

LUZ Digital Inc ("mums", "mēs" vai "mūsu") darbojas https://en.luz.vc/ tīmekļa vietnē (turpmāk "Pakalpojums").

Šajā lapā jūs informējat par mūsu politikām saistībā ar personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu un izvēles, kuras esat saistījis ar šiem datiem.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai sniegtu un uzlabotu pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja šajā konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, šajā konfidencialitātes politikā lietotajiem terminiem ir tādas pašas nozīmes kā mūsu Noteikumos un noteikumos, kas pieejami vietnē https://en.luz.vc/

Definīcijas

 • pakalpojums

  Pakalpojums ir https://en.luz.vc/ tīmekļa vietne, ko pārvalda LUZ Digital Inc

 • Fizisko personu datu

  Personiskie dati ir dati par dzīvo personu, kuru var identificēt no šiem datiem (vai no tiem un citiem datiem, kas ir mūsu rīcībā vai kuri var nonākt mūsu rīcībā).

 • Lietošanas dati

  Lietojuma dati ir dati, kas tiek savākti automātiski vai nu no pakalpojuma izmantošanas, vai no pašas Pakalpojumu infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).

 • Sīkdatnes

  Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē).

 • Datu kontrolieris

  Datu kontrolieris ir fiziska vai juridiska persona, kura (vai nu atsevišķi, vai kopīgi vai kopīgi ar citām personām) nosaka mērķus un veidu, kādā jebkāda personas informācija tiek vai tiek apstrādāta.

  Šīs konfidencialitātes politikas nolūkos mēs esam jūsu personas datu kontrolieris.

 • Datu procesori (vai pakalpojumu sniedzēji)

  Datu apstrādātājs (vai pakalpojumu sniedzējs) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā datus Datu kontroliera vārdā.

  Mēs varam izmantot dažādu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu jūsu datus.

 • Datu subjekts (vai lietotājs)

  Datu subjekts ir jebkura dzīvojoša persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu un ir personas datu subjekts.

Informācijas vākšana un izmantošana

Mēs savācam vairākus dažādu veidu datus dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu.

Saglabāto datu veidi

Fizisko personu datu

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personiski identificējamu informāciju, kuru var izmantot, lai sazinātos vai identificētu jūs ("personas dati"). Personiski identificējama informācija var ietvert, bet ne tikai:

 • Epasta adrese
 • Vārds un uzvārds
 • Telefona numurs
 • Adrese, valsts, province, pasta indekss, pilsēta
 • Sīkdatnes un lietojuma dati

Mēs varam izmantot jūsu personīgos datus, lai sazinātos ar jums ar biļeteniem, mārketinga vai reklāmas materiāliem un citu informāciju, kas var jūs interesēt. Jūs varat atteikties no jebkura vai visu no šiem saziņas saņemšanas no mums, sekojot saiknei par atteikšanos no abonēšanas vai instrukcijām, kas sniegtas jebkurā nosūtītajā e-pastā.

Lietošanas dati

Mēs varam arī apkopot informāciju par to, kā pakalpojums tiek izmantots un izmantots ("Lietošanas dati"). Šie lietojuma dati var ietvert informāciju, piemēram, datora interneta protokola adresi (piemēram, IP adresi), pārlūkprogrammas tipu, pārlūka versiju, apmeklētās pakalpojuma lapas, apmeklējumu laiku un datumu, šajās lapās pavadīto laiku, unikālu ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Izsekošana un sīkdatņu dati

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbību mūsu Pakalpojumā, un mums ir noteikta informācija.

Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkfaili tiek sūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un tiek saglabāti jūsu ierīcē. Izmanto arī citas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, signālugunis, tagus un skriptus, lai savāktu un izsekotu informāciju, kā arī uzlabotu un analizētu mūsu Pakalpojumu.

Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikties no visiem sīkfailiem vai norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja jūs nepieņemat sīkdatnes, iespējams, ka nevarēsiet izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas.

Sīkfailu piemēri, kurus mēs lietojam:

 • Sesijas sīkfaili. Mēs izmantojam Sesijas sīkfailus, lai apkalpotu mūsu Pakalpojumu.
 • Preferences Cookies. Mēs izmantojam preferences sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.
 • Drošības sīkfaili. Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.

Datu izmantošana

LUZ Digital Inc izmanto savāktos datus dažādiem mērķiem:

 • Nodrošināt un uzturēt mūsu Pakalpojumu
 • Paziņot par izmaiņām mūsu Pakalpojumā
 • Ļaujiet jums piedalīties mūsu pakalpojuma interaktīvās funkcijās, kad to izvēlaties
 • Nodrošināt klientu atbalstu
 • Vākt analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot mūsu Pakalpojumu
 • Pārraudzīt mūsu pakalpojuma lietošanu
 • Lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskās problēmas
 • Sniegt jums ziņas, īpašus piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un notikumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies vai interesējuši, izņemot gadījumus, kad esat izvēlējies nesaņemt šādu informāciju

Personas datu apstrādes juridiskais pamats saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), LUZ Digital Inc juridiskais pamats šajā Privātuma politikā aprakstītās personas informācijas vākšanai un izmantošanai ir atkarīgs no mūsu apkopotajiem personas datiem un konkrētā konteksta, kādā mēs to ievācam.

LUZ Digital Inc var apstrādāt jūsu personas datus, jo:

 • Mums ir jāslēdz ar jums līgumu
 • Jūs esat devis mums atļauju to darīt
 • Apstrāde ir mūsu likumīgās interesēs, un jūsu tiesības to neaizliedz
 • Maksājumu apstrādes nolūkos
 • Lai izpildītu likumu

Datu saglabāšana

LUZ Digital Inc saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personas datus tādā mērā, cik nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir jāsaglabā jūsu dati, lai tie atbilstu spēkā esošajiem tiesību aktiem), atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu juridiskos līgumus un politiku.

LUZ Digital Inc arī saglabās lietošanas datus iekšējās analīzes vajadzībām. Lietošanas dati parasti tiek saglabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu drošību vai uzlabotu mūsu Pakalpojuma funkcionalitāti, vai arī mums ir juridiski pienākums saglabāt šos datus ilgāk.

Datu pārsūtīšana

Jūsu informāciju, tostarp personas datus, var pārsūtīt uz un uzturēt datoros, kas atrodas ārpus jūsu valsts, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, ja datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas tiesību aktiem.

Ja atrodaties ārpus Kanādas un izvēlaties sniegt mums informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pārsūtām datus, tostarp personas datus, uz Kanādu un apstrādājam to.

Jūsu piekrišana šai konfidencialitātes politikai, kurai seko jūsu iesniegta šāda informācija, ir jūsu piekrišana šādai nodošanai.

LUZ Digital Inc veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku, un personas dati netiks nodoti organizācijai vai valstij, ja vien nav atbilstošas ​​kontroles, ieskaitot Jūsu datu un citas personiskās informācijas drošību.

Datu izpaušana

Business Transaction

Ja LUZ Digital Inc ir iesaistīta apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti. Mēs sniegsim paziņojumu, pirms jūsu personas dati tiks pārsūtīti un tiks pakļauta citai konfidencialitātes politikai.

Informācijas atklāšana par tiesībaizsardzību

Noteiktos apstākļos LUZ Digital Inc var pieprasīt atklāt jūsu personas datus, ja to prasa likums vai atbildot uz valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai valsts aģentūras) spēkā esošiem pieprasījumiem.

Juridiskie Prasības

LUZ Digital Inc var izpaust jūsu personiskos datus labā ticībā, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:

 • Lai izpildītu juridiskas saistības
 • Aizsargāt un aizstāvēt LUZ Digital Inc tiesības vai īpašumu
 • Lai novērstu vai izmeklētu iespējamo pārkāpumu saistībā ar Pakalpojumu
 • Lai aizsargātu Pakalpojuma lietotāju vai iedzīvotāju personīgo drošību
 • Lai pasargātu no juridiskās atbildības

Datu drošība

Datu drošība mums ir svarīga, taču jāatceras, ka neviena pārsūtīšanas pa internetu vai elektroniskās glabāšanas metode nav droša 100%. Kamēr mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt tā pilnīgu drošību.

Mūsu politika par neuzsekojamiem signāliem saskaņā ar Kalifornijas tiešsaistes aizsardzības likumu (CalOPPA)

Mēs neatbalstām izsekošanu ("DNT"). Nav izsekot ir priekšroka, kuru varat iestatīt savā tīmekļa pārlūkprogrammā, lai informētu tīmekļa vietnes, kuras nevēlaties izsekot.

Jūs varat ieslēgt vai atspējot izsekošanu, apmeklējot tīmekļa pārlūkprogrammas sadaļu Preferences vai iestatījumi.

Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) rezidents, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības. LUZ Digital Inc mērķis ir veikt saprātīgus pasākumus, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kādi personiskie dati jums pieder un ja vēlaties, lai tas tiktu noņemts no mūsu sistēmām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Noteiktos apstākļos jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

 • Tiesības piekļūt, atjaunināt vai izdzēst informāciju, kas jums ir pieejama. Ikreiz, kad tas ir iespējams, varat piekļūt, atjaunināt vai pieprasīt dzēst savus personas datus tieši savā konta iestatījumu sadaļā. Ja jūs paši nevarat veikt šīs darbības, lūdzu, sazinieties ar mums, lai jums palīdzētu.

 • Tiesības labot. Jums ir tiesības labot jūsu informāciju, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi.

 • Tiesības ierobežot. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi.

 • Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt mums pieejamās informācijas kopiju strukturētā, mašīnlasāmā un vispārpieņemtā formātā.

 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības atsaukt jūsu piekrišanu jebkurā laikā, kad LUZ Digital Inc paļāvās uz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personisko informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pirms atbildēt uz šādiem pieprasījumiem, mēs varam lūgt jums apstiprināt savu identitāti.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei par mūsu personas datu apkopošanu un izmantošanu. Plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam izmantot trešo personu uzņēmumus un privātpersonas, lai veicinātu mūsu Pakalpojumu ("Pakalpojumu sniedzēji"), nodrošinātu Pakalpojumu mūsu vārdā, veicam ar Pakalpojumiem saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantots mūsu Pakalpojums.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personīgajiem datiem tikai, lai veiktu šos uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums neizpaust un neizmantot to citiem mērķiem.

Analytics

Mēs varam izmantot trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu pakalpojuma izmantošanu.

 • Google Analytics

  Google Analytics ir Google piedāvātais tīmekļa analītikas pakalpojums, kas izseko un reģistrē vietnes datplūsmu. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu pakalpojuma izmantošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai konteksturizētu un personalizētu savas reklāmas tīkla reklāmas.

  Jūs varat atteikties no pakalpojumā Google Analytics pieejamās pakalpojuma pieejamības, instalējot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu. Papildinājums neļauj Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) dalīties informācijā ar Google Analytics par apmeklējumu aktivitātēm.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu tīmekļa vietni: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Mixpanel

  Mixpanel nodrošina Mixpanel Inc.

  Jūs varat novērst, ka Mixpanel var izmantot jūsu informāciju analītikas nolūkos, atteikšanās gadījumā. Lai atteiktos no pakalpojuma Mixpanel, apmeklējiet šo lapu: https://mixpanel.com/optout/

  Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kāda veida informāciju Mixpanel apkopo, lūdzu, apmeklējiet Mixpanel lietošanas noteikumu lapu: https://mixpanel.com/terms/

Uzvedības atkārtots mārketings

LUZ Digital Inc izmanto atkārtota mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu trešās puses tīmekļa vietnēs pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu pakalpojumu. Mēs un mūsu trešo pušu piegādātāji izmanto sīkdatnes, lai informētu, optimizētu un apkalpotu reklāmas, pamatojoties uz jūsu iepriekšējiem mūsu pakalpojuma apmeklējumiem.

Maksājumi

Pakalpojumā mēs varam piedāvāt apmaksātus produktus un / vai pakalpojumus. Tādā gadījumā mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus maksājumu apstrādei (piemēram, maksājumu apstrādātājiem).

Mēs nesaglabāsim un nesaņemsim jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija tiek sniegta tieši mūsu trešo pušu maksājumu apstrādātājiem, kuru personiskās informācijas izmantošanu reglamentē to konfidencialitātes politika. Šie maksājumu apstrādātāji ievēro PCI-DSS noteiktos standartus, ko pārvalda PCI drošības standartu padome, kas ir kopīgi zīmoli, piemēram, Visa, MasterCard, American
Express un Discover. PCI-DSS prasības palīdz nodrošināt drošu maksājumu informācijas apstrādi.

Maksājumu apstrādes uzņēmumi, ar kuriem mēs sadarbojamies, ir:

Saites uz citām vietnēm

Mūsu dienestā var būt saites uz citām vietnēm, kuras mums nedarbina. Ja noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs tiksit novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām jums pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.

Bērnu privātums

Mūsu dienests neattiecas uz personām, kas jaunākas par 18 vecumu ("Bērni").

Mēs apzināti nevācam personu identificējošu informāciju no ikviena, kas jaunāka par 18 vecumu. Ja esat vecāks vai aizbildnis un jūs zināt, ka jūsu bērns mums ir devis personīgos datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzināsim, ka esam savākuši personas datus no bērniem bez vecāku piekrišanas pārbaudīšanas, mēs veicam pasākumus, lai šo informāciju noņemtu no mūsu serveriem.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt mūsu konfidencialitātes politiku. Mēs paziņosim jums par visām izmaiņām, publicējot šajā lapā jauno konfidencialitātes politiku.

Pirms izmaiņu stāšanās spēkā mēs informēsim jūs pa e-pastu un / vai ievērojamu paziņojumu par mūsu Pakalpojumu, un šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā atjaunināsiet "spēkā stāšanās datumu".

Ieteicams periodiski pārskatīt šo konfidencialitātes politiku attiecībā uz visām izmaiņām. Šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas ir efektīvas, ja tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinies jau Tagad!

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

Grozs

Nav produktu grozā.