lahtiütlemine

Viimati uuendatud: veebruar 21, 2019

Https://en.luz.vc/ veebisaidil (teenus) sisalduv teave on mõeldud ainult üldiseks informatsiooniks.

LUZ Digital Inc ei vastuta Teenuse sisu vigade või puuduste eest.

Mingil juhul ei vastuta LUZ Digital Inc mingite eriliste, otseste, kaudsete, tagajärgede või juhuslike kahjude või mis tahes kahjude eest, mis tulenevad lepingu toimimisest, hooletusest või muust rikkumisest, mis tulenevad või on seotud nende kasutamisega. Teenus või teenuse sisu. LUZ Digital Inc jätab endale õiguse muuta Teenuse sisu igal ajal ilma eelneva teatamiseta, kustutada või muuta.

LUZ Digital Inc ei garanteeri, et teenus ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente.

Peamenüü