Χρηματοοικονομικό πρότυπο SaaS 3 Τιμοκατάλογοι (μηνιαία και ετήσια χρέωση) Πρότυπο Excel

EUR 90.00 EUR 65.00

Ένα πλήρες οικονομικό μοντέλο SaaS 3 Τιμολογίων (Μηνιαία & Ετήσια τιμολόγηση) για την υποστήριξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Κατεβάστε το DEMO

Πουλήθηκε από: finmodelslab.com