Αποποίηση Ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 21, 2019

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα https://en.luz.vc/ (η "Υπηρεσία") είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης.

Η LUZ Digital Inc δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η LUZ Digital Inc δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές ή οποιεσδήποτε ζημίες, είτε σε αγωγή λόγω ατυχήματος, αμέλειας ή άλλου αδικήματος, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσία ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η LUZ Digital Inc διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η LUZ Digital Inc δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Κυρίως μενού