Vilkår og betingelser

Senest opdateret: February 21, 2019

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår", "Vilkår og betingelser") styrer dit forhold til https://en.luz.vc/ hjemmeside ("Service"), der drives af LUZ Digital Inc ("os", "vi" eller "vores").

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er baseret på din accept af og overholdelse af disse Vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse Vilkår og acceptere alle juridiske konsekvenser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, skal du ikke bruge tjenesten.

Køb

Hvis du ønsker at købe noget produkt eller en tjeneste, der stilles til rådighed via tjenesten ("Køb"), bliver du muligvis bedt om at levere visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder, uden begrænsning, dit kreditkortnummer, udløbsdatoen for dit kreditkort, din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.

Du repræsenterer og garanterer at: (i) du har retlig ret til at bruge kreditkort (er) eller anden betalingsmetode (r) i forbindelse med køb; og at (ii) de oplysninger, du giver os, er rigtige, korrekte og komplette.

Ved at indsende sådanne oplysninger giver du os ret til at videregive oplysningerne til tredjeparter med henblik på at lette afslutningen af ​​Køb.

Vi forbeholder os ret til at nægte eller annullere din bestilling til enhver tid af visse årsager, herunder men ikke begrænset til: tilgængelighed for produkter eller tjenester, fejl i produktets eller tjenesteydelsens beskrivelse eller pris, fejl i din ordre eller andre årsager.

Vi forbeholder os ret til at nægte eller annullere din ordre, hvis svig eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion mistænkes. Vi holdes ikke ansvarlige for eller ansvarlig for manglende køb for at fuldføre, eller deraf følgende tab eller skader på dig.

Tilgængelighed, fejl og unøjagtigheder

For at give ekstraordinær service og nøjagtighed opdaterer vi jævnligt produkter og tjenester på Tjenesten.

Vi kan ikke og garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysninger, herunder priser, produktbilleder, specifikationer, tilgængelighed og tjenester. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere oplysninger og rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser til enhver tid uden forudgående varsel.

På trods af vores bedste indsats kan de produkter eller tjenester, der er tilgængelige på vores Service, have en fejl vedrørende prisen, være unøjagtigt beskrevet eller være utilgængelig.

Vi kan opleve forsinkelser i opdatering af oplysninger om Tjenesten og i vores annoncering på andre hjemmesider.

Konkurrencer, Sweepstakes og kampagner

Eventuelle konkurrencer, konkurrencer eller andre kampagner (kollektivt "Kampagner"), der er tilgængelige via Tjenesten, kan være underlagt regler, som er adskilte fra disse vilkår. Hvis du deltager i nogen kampagner, bedes du gennemse de gældende regler samt vores privatlivspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i konflikt med disse vilkår, gælder reglerne for kampagner.

Kampagner kan være tilgængelige i et begrænset tidsrum.

Tilfreds

Vores Service giver dig mulighed for at sende, link, gemme, dele og ellers stille visse oplysninger, tekst, grafik, videoer eller andet materiale til rådighed ("Indhold"). Du er ansvarlig for det Indhold, du sender til Tjenesten, herunder dets lovlighed, pålidelighed og hensigtsmæssighed.

Ved at vise indhold til tjenesten, giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt udføre, offentligt vise, reproducere og distribuere sådant indhold på og gennem Tjenesten. Du beholder enhver og alle dine rettigheder til indhold, du indgiver, sender eller viser på eller via Tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens omfatter retten for os at gøre dit Indhold til rådighed for andre brugere af Tjenesten, som måske også bruge dit Indhold underlagt disse vilkår.

Du erklærer og garanterer, at: (i) Indholdet er dit (du ejer det), eller du har ret til at bruge det og give os de rettigheder og licens som fastsat i disse vilkår, og (ii) udstationering af dit indhold på eller via Tjenesten ikke krænker privatlivets fred, reklame rettigheder, ophavsrettigheder, kontrakt rettigheder eller andre rettigheder af enhver person.

Vi forbeholder os alle rettigheder til at blokere eller fjerne meddelelser eller materialer, vi bestemmer at være: (a) misbrug, ærekrænkende eller uanstændig; (B) svigagtig, misvisende eller vildledende (C) i strid med en ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder til en anden, eller; (D) stødende eller på anden måde uacceptabelt for os i vores eget skøn.

Du anerkender, at, ved at give dig mulighed for at se og distribuere brugergenereret indhold på Tjenesten, vi blot fungerer som en passiv kanal for en sådan distribution og ikke foretage nogen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med noget indhold eller aktiviteter på service .

Konti

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle på alle tidspunkter. I modsat fald er i strid med de vilkår, som kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores service.

Du er ansvarlig for at sikre den adgangskode, du bruger til at få adgang til Tjenesten og for aktiviteter eller aktioner under dit password, om din adgangskode er med vores Service eller en tredjepart service.

Du accepterer ikke at afsløre din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os ved at blive bevidst om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge som et brugernavn navnet på en anden person eller enhed eller det er ikke lovligt tilgængelige til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt nogen rettigheder anden person eller andre end dig enhed uden behørig tilladelse, eller et navn, der ellers er stødende, vulgært eller obskønt.

Ophavsret politik

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Det er vores politik at reagere på ethvert krav om, at indhold indsendt på Tjenesten krænker ophavsret eller anden overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ("overtrædelse") af nogen person.

Hvis du er ophavsretsejer eller autoriseret på vegne af en, og du mener, at det ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, der finder sted gennem tjenesten, skal du indsende din meddelelse skriftligt til opmærksomhed fra "Ophavsret overtrædelse" af [Email protected] og medtag i din meddelelse en detaljeret beskrivelse af den påståede overtrædelse.

Du kan holdes ansvarlig for skader (inklusive omkostninger og advokatsalærer) for at vildledende, at ethvert indhold overtræder din ophavsret.

Intellectual Property

Tjenesten og alt indhold, herunder men ikke begrænset til tekst, billeder, grafik eller kode tilhører LUZ Digital Inc og er beskyttet af ophavsret, varemærker, databaser og andre immaterielle rettigheder. Du må muligvis vise og kopiere, downloade eller udskrive dele af materialet fra de forskellige områder af tjenesten kun til egen ikke-kommerciel brug eller at bestille med LUZ Digital Inc. Enhver anden brug er strengt forbudt og kan krænke ophavsret, varemærker og andre love. Disse vilkår giver dig ikke tilladelse til at bruge noget varemærke tilhørende LUZ Digital Inc eller dets partnere. Du accepterer endvidere ikke at bruge, ændre eller slette proprietære meddelelser fra materiale, der er hentet fra tjenesten.

Links til andre web-steder

Tjenesten kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af LUZ Digital Inc.

LUZ Digital Inc har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksis på tredjepartswebsites eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at LUZ Digital Inc ikke direkte eller indirekte er ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af ​​eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler dig at læse de vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik af tredjeparters websteder eller tjenester, som du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere adgang til vores service umiddelbart uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder, uden begrænsning, hvis du bryder betingelserne.

Alle bestemmelser i Vilkårene skal overleve opsigelse, herunder, uden begrænsning, ejerskab bestemmelser, garanti ansvarsfraskrivelser, erstatning og begrænsninger af ansvar.

Ved opsigelse, vil din ret til at bruge Tjenesten straks ophøre. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot afbryde brugen af ​​Tjenesten.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløse, forsvare og holde ufarlige LUZ Digital Inc, dets direktører, embedsmænd, direktører, repræsentanter, ansatte, entreprenører, licensgivere, licenshavere, leverandører og agenter fra og imod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger, handlinger eller krav.

Disse omfatter, men er ikke begrænset til: (a) juridiske og regnskabsmæssige gebyrer som følge af din brug af Tjenesten; (B) din overtrædelse af nogen af ​​disse vilkår; (C) noget du poster på eller uploade til Tjenesten; og (d) enhver aktivitet relateret til din konto. Dette omfatter en uagtsom eller ulovlig adfærd fra dig, enhver person eller enhed adgang til Tjenesten bruger din konto, om en sådan adgang opnås via svigagtige eller ulovlige midler.

Ansvarsbegrænsning

LUZ Digital Inc, dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller associerede virksomheder er ikke ansvarlige for tab eller skader, direkte eller indirekte, hændelige, særlige, følgeskader eller straffeforpligtelser, herunder uden begrænsning økonomisk tab, tab eller skade på elektroniske medier eller data, goodwill eller andre immaterielle tab som følge af (i) din adgang til eller brug af tjenesten; (ii) din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesten (iii) ethvert adfærd eller indhold af en tredjepart på eller i forbindelse med Tjenesten (iv) ethvert indhold opnået fra eller gennem Tjenesten og (v) uautoriseret adgang til, brug af eller ændring af dine transmissioner eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, tort (herunder forsømmelighed) eller andre krav i loven, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for skade, og selv om et middel, der er angivet heri, har vist sig at være mislykket af dets væsentlige formål.

Disclaimer-og ikke-Ophævelse af rettigheder

LUZ Digital Inc stiller ingen garantier, garantier eller garantier af nogen art vedrørende hjemmesiden og tilhørende teknologi. Eventuelle påståede garantier, vilkår og betingelser er udelukket, så vidt loven tillader det i størst mulig grad. Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på grundlag af "AS IS" og "AS AVAILABLE". Tjenesten ydes uden garantier af nogen art, uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse eller præstationsforløb, medmindre andet er fastsat i lovgivningen provinsen i Canada. I sådanne tilfælde finder provinslovgivningen anvendelse i det omfang det er nødvendigt.

LUZ Digital Inc dets datterselskaber, datterselskaber og dets licensgivere garanterer ikke, at a) Tjenesten vil fungere uafbrudt, sikker eller tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted b) fejl eller mangler vil blive rettet c) Tjenesten er fri for vira eller andre skadelige komponenter eller d) resultaterne af brugen af ​​tjenesten vil opfylde dine krav.

Hvis du overtræder nogen af ​​disse vilkår og LUZ Digital Inc vælger ikke at handle omgående eller vælger ikke at handle overhovedet, har LUZ Digital Inc stadig ret til alle rettigheder og retsmidler på et senere tidspunkt eller i en anden situation, hvor du overtræder disse vilkår. LUZ Digital Inc frafalder ikke nogen af ​​sine rettigheder. LUZ Digital Inc er ikke ansvarlig for ethvert påstået brud på disse Vilkår forårsaget af omstændigheder uden for sin kontrol. En person, der ikke er part i disse vilkår, har ingen ret til fuldbyrdelse.

Du må ikke overdrage, sub-licens eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder i henhold til disse Vilkår.

Undtagelser

Som anført ovenfor, nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, så begrænsningerne ovenfor, kan ikke gælde for dig. Provincial love i Canada kan gælde for visse produkter og service, der ydes.

Gældende lov

Disse Vilkår er underlagt og fortolket og håndhævet i overensstemmelse med lovene i Ontario-provinsen og Canadas lovgivning, som det er relevant.

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldige eller uden retskraft af en kompetent domstol, så de resterende bestemmelser i disse Vilkår vil være gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores service, og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler, mundtlige eller anden måde, hvad Tjenesten.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi gøre rimelige bestræbelser for at give mindst 30-dages varsel, før eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved fortsat at få adgang til eller bruge vores Service efter disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du stoppe med at bruge hjemmesiden og tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, kontakt os venligst.

Hovedmenu