Prohlášení

Poslední aktualizace: únor 21, 2019

Informace obsažené na webových stránkách https://en.luz.vc/ („Služba“) slouží pouze pro všeobecné informační účely.

LUZ Digital Inc nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu Služby.

Společnost LUZ Digital Inc v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody ani za jakékoli škody, ať už v rámci smluvního jednání, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání, které vyplývají z použití nebo v souvislosti s používáním Služba nebo obsah Služby. Společnost LUZ Digital Inc si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět doplňování, mazání nebo úpravy obsahu služby.

Společnost LUZ Digital Inc neručí za to, že služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty.

Hlavní menu