Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: únor 21, 2019

Společnost LUZ Digital Inc („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webovou stránku https://en.luz.vc/ (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů při používání Služby a volbách, které jste s těmito daty spojili.

Vaše data používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s touto politikou. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách a podmínkách, které jsou dostupné na adrese https://en.luz.vc/.

Definice

 • Servis

  Služba je https://en.luz.vc/ webová stránka provozovaná společností LUZ Digital Inc

 • Osobní údaje

  Osobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici).

 • Použití dat

  Data využití jsou automaticky shromážděná data buď vygenerovaná použitím služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například délka návštěvy stránky).

 • sušenky

  Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítač nebo mobilní zařízení).

 • Řadič dat

  Ředitel údajů je fyzická nebo právnická osoba, která (samostatně nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účel, pro který a jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány nebo mají být zpracovávány.

  Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsme zpracovatelem vašich osobních údajů.

 • Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)

  Procesor dat (nebo Poskytovatel služeb) znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává data jménem Řadiče údajů.

  Můžeme využívat služby různých poskytovatelů služeb, abychom mohli efektivněji zpracovávat data.

 • Subjekt dat (nebo uživatel)

  Subjekt údajů je každá žijící osoba, která používá naši službu a je předmětem osobních údajů.

Sběr a použití informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám poskytli a zlepšili službu.

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Během používání služby vám můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které mohou být použity k kontaktování nebo identifikaci vás ("Osobní údaje"). Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Cookies a údaje o použití

Můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím informačních bulletinů, marketingových či propagačních materiálů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od obdržení jakýchkoli nebo všech těchto informací od nás prostřednictvím odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v jakémkoli odeslaném e-mailu.

Použití dat

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přístupná a používána ("Data využití"). Tato data o použití mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování a soubory cookie

Pro sledování aktivity v naší službě používáme soubory cookie a podobné technologie sledování a určité informace máme k dispozici.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na vašem zařízení. Používají se také další technologie sledování, jako jsou majáky, štítky a skripty, které sbírají a sledují informace a zlepšují a analyzují naši službu.

Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie. Pro provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
 • Upřednostňované soubory cookie. Používáme preferenční soubory cookie, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat

LUZ Digital Inc používá shromážděná data pro různé účely:

 • Poskytovat a udržovat naši službu
 • Oznámení o změnách v naší službě
 • Abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytovat podporu zákazníkům
 • Získat analýzu nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu
 • Sledovat používání naší služby
 • Odhalit, zabránit a řešit technické problémy
 • Chcete-li vám poskytnout zprávy, speciální nabídky a obecné informace o dalších zbožích, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o kterých jste se dotazovali, pokud jste se rozhodli,

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ LUZ Digital Inc pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Společnost LUZ Digital Inc může vaše osobní údaje zpracovat, protože:

 • Musíme s vámi uzavřít smlouvu
 • Dal jste nám povolení k tomu
 • Zpracování je v našich oprávněných zájmech a vaše práva nejsou potlačena
 • Pro účely zpracování plateb
 • Dodržovat zákon

Zachování dat

Společnost LUZ Digital Inc bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme a používáme v míře nezbytné pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost LUZ Digital Inc bude také uchovávat údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání se obvykle uchovávají na kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje využívány k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo jsme povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu údajů lišit od počítačů, které jsou ve vaší jurisdikci, a tyto údaje uchovávat.

Pokud se nacházíte mimo Kanadu a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje přenášíme, včetně osobních údajů, do Kanady a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaše souhlas s tímto převodem.

Společnost LUZ Digital Inc podnikne všechny nezbytné kroky, aby zajistila, že se s vašimi údaji nakládá bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nebude proveden žádný převod vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich dat a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

Pokud se společnost LUZ Digital Inc podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Před odesláním vašich osobních údajů vás budeme informovat a stane se předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů.

Zveřejnění pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost LUZ Digital Inc povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. Soud nebo vládní agentura).

Právní požadavky

Společnost LUZ Digital Inc může vaše osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • K ochraně a obraně práv a majetku LUZ Digital Inc
 • Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou
 • Chcete-li chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není bezpečný pro 100%. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Naše zásady týkající se signálů "Nesledujte" podle Kalifornského zákona o online ochraně (CalOPPA)

Nepodporujeme funkci Nelze sledovat ("DNT"). Nelze sledovat, je předvolba, kterou můžete nastavit ve webovém prohlížeči, aby informoval webové stránky, které nechcete sledovat.

Můžete povolit nebo zakázat funkci Nenasledovat na stránce Předvolby nebo Nastavení ve webovém prohlížeči.

Vaše práva k ochraně údajů v rámci obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. LUZ Digital Inc usiluje o přijetí přiměřených kroků, které vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje máme ohledně vás a chcete-li, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu dat:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo smazání informací, které máme o vás. Vždy, když je to možné, můžete přistupovat, aktualizovat nebo požadovat smazání osobních údajů přímo v sekci nastavení účtu. Nemůžete-li tyto akce provádět sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.

 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.

 • Právo na námitku. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost dat. Máte právo na poskytnutí kopie informací, které máme k dispozici, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

 • Právo odvolat souhlas. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, kdy se společnost LUZ Digital Inc spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že před odesláním odpovědi na tyto požadavky vám můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.

Máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadňovaly naši službu ("Poskytovatelé služeb"), poskytovali službu v našem zastoupení, prováděli služby související se službami nebo nám pomohly při analýze způsobu využívání služby.

Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat ani používat k jiným účelům.

Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.

 • Google Analytics

  Služba Google Analytics je služba webového analytika nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Společnost Google využívá shromážděná data ke sledování a sledování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data využívat ke kontextualizaci a personalizaci reklam vlastní reklamní sítě.

  Můžete se rozhodnout, že jste službu Google Analytics aktivovali prostřednictvím instalace doplňku prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics. Doplněk zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílel s Google Analytics informace o návštěvnosti.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce společnosti Google pro soukromí a smluvní podmínky: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Mixpanel

  Mixpanel je dodáván společností Mixpanel Inc.

  Můžete zabránit aplikaci Mixpanel používat vaše informace pro analytické účely opting-out. Chcete-li zrušit službu Mixpanel, navštivte tuto stránku: https://mixpanel.com/optout/

  Další informace o typu informací, které Mixpanel shromažďuje, naleznete na stránce Smluvní podmínky služby Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/

Behaviorální remarketing

Společnost LUZ Digital Inc využívá služby remarketingu k inzerci na webových stránkách třetích stran po návštěvě naší služby. My a naši dodavatelé třetích stran využíváme cookies k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich předchozích návštěv v naší službě.

 • Reklamy Google (AdWords)

  Služba remarketingu služby Reklamy Google (AdWords) poskytuje společnost Google Inc.

  Službu Google Analytics můžete zrušit pro reklamní reklamu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google na stránce Nastavení reklam Google: https://www.google.com/settings/ads

  Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání údajů ze služby Google Analytics.

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce společnosti Google pro soukromí a smluvní podmínky: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Bing reklamy Remarketing

  Remarketingová služba služby Bing Ads poskytuje společnost Microsoft Inc.

  Reklamy založené na zájmech založené na Bing reklamách můžete zrušit podle pokynů: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

  Další informace o zásadách a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft najdete na stránce jejich zásad ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • Twitter

  Služba remarketingu v službě Twitter je poskytována společností Twitter Inc.

  Reklamy založené na zájmových sítích Twitter se můžete odhlásit podle následujících pokynů: https://support.twitter.com/articles/20170405

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a zásadách služby Twitter můžete získat na stránce jejich ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy

 • Facebook

  Remarketingová služba Facebook je poskytována firmou Facebook Inc.

  Více informací o inzerci na základě zájmů z Facebooku naleznete na této stránce: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Chcete-li se odhlásit z reklam založených na zájmech služby Facebook, postupujte podle těchto pokynů na Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook dodržuje principy samoregulace pro online behaviorální reklamu založenou aliancí Digital Advertising Alliance. Můžete se také odhlásit z Facebooku a dalších zúčastněných společností prostřednictvím aliance Digital Advertising Alliance v USA https://www.aboutads.info/choices/, aliance digitální reklamy Kanady v Kanadě https://youradchoices.ca/ nebo Evropská interaktivní aliance digitální reklamy v Evropě https://www.youronlinechoices.eu/, nebo se odhlásíte pomocí nastavení mobilního zařízení.

  Další informace o ochraně osobních údajů ve Facebooku najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Pinterest

  Služba remarketingu Pinterest poskytuje společnost Pinterest Inc.

  Můžete se odhlásit od reklam Pinterestových zájmů tím, že aktivujete funkci "Neprovádějte sledování" svého webového prohlížeče nebo podle pokynů Pinterestu: https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

  Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a pravidlech společnosti Pinterest naleznete na stránce jejich zásad ochrany osobních údajů: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

 • AdRoll

  Remarketingová služba AdRoll je poskytována společností Semantic Sugar, Inc.

  Remarketing AdRoll můžete zrušit navštívením této webové stránky reklamních předvoleb AdRoll: https://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

  Další informace o ochraně soukromí AdRoll naleznete na webové stránce AdRoll Privacy Policy: https://www.adroll.com/about/privacy

Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a / nebo služby. V takovém případě využíváme služby třetích stran k zpracování plateb (např. Platební procesory).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme ukládat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené společností PCI-DSS, které řídí Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American
Expres a objev. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Platobní procesory, s nimiž pracujeme, jsou:

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na někoho mladšího než 18 ("Děti").

Nevědomě shromažďujeme osobní identifikační údaje od osoby, která není mladší než 18. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dříve než změna vstoupí v platnost a aktualizujeme "datum účinnosti" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů, oznámíme vám to prostřednictvím e-mailu a / nebo význačného oznámení o naší službě.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • Emailem: [Email chráněn]
 • Návštěvou této stránky na našich webových stránkách: https://en.luz.vc/contact-us/

Hlavní menu