Vrywaring

Laas opgedateer: Februarie 21, 2019

Die inligting op https://en.luz.vc/ webwerf (die "Diens") is slegs vir algemene inligting.

LUZ Digital Inc aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute of weglatings in die inhoud van die Diens nie.

LUZ Digital Inc sal in geen geval aanspreeklik wees vir enige spesiale, direkte, indirekte, gevolglike of toevallige skadevergoeding of enige skadevergoeding hoegenaamd, hetsy in 'n kontrakaksie, nalatigheid of ander skending wat voortspruit uit of in verband met die gebruik van die Diens of die inhoud van die Diens. LUZ Digital Inc behou die reg voor om enige tyd, sonder voorafgaande kennisgewing, byvoegings, skrappings of wysiging aan die inhoud van die Diens te maak.

LUZ Digital Inc waarborg nie dat die diens vry is van virusse of ander skadelike komponente nie.

Hoof spyskaart